Miwāfu Dictionary - ra

ragofuchíno /ɺa.ɡo.ɸɯ.ꜛtɕi.no/ n. 1. An ocean or sea. 2. A massive body of water.
ragofuchìno /ɺa.ɡo.ɸɯ.ꜜtɕi.no/ n. 1. Salt water.
ràki /ꜜɾa.ki̥/ n. 1. Skin.
rakíki /ɺa.ꜛki̥.ki̥/ n. 1. Bark of a tree.