Miwāfu Dictionary - he

he

hèru: noun 1 A stallion or male horse.

héru: noun 1 A mare or female horse.

hēru: noun 1 A foal or young horse.

herudāki: noun 1 The weight of a horse. 2 30 madèku. 3 OOW: 489.6 kg.