Miwāfu Dictionary - ge

ge /ɡe/ adj. 1. My clan.
gén /ꜛɡeɴ/ n. 1. My clan, when referencing a clan with a masculine spirit.
gēn /ɡeːɴ/ n. 1. As *gèn* (noun 1), but as a neuter clan spirit.
gèn /ꜜɡeɴ/ n. 1. As *gèn* (noun 1), but as a feminine clan spirit.